אטזוליזומאב 26.04.2020

משטרי מינון חילופיים לאטזוליזומאב (atezolizumab)

מחברי המחקר מסכמים כי משטרי אטזוליזומאב של 840 מ"ג q2w ו-1,680 מ"ג q4w צפויים להניב תוצאות יעילות ובטיחות דומה לאלו של משטר הטיפול הנוכחי

במחקר זה נבחנו יחסי החשיפה-תגובה (exposure response - ER) בשימוש במשטרי מינון שונים של אתזוליזומאב לטיפול בסרטן. במחקר שפורסם בכתב העת Cancer Chemotherapy and Pharmacology, קבוצת חוקרים בינלאומית אמדה את יעילות ובטיחות הטיפול בקרב חולים עם סרטן ריאות מתקדם שאיננו של תאים קטנים (NSCLC) או עם קרצינומה של דרכי השתן (UC) בעת יישום של משטרי מינון חילופיים. ניתוחי ה-ER נערכו באמצעות נתונים מאוחדים מחולי NSCLC ו-UC שהשתתפו במחקרים שלב 1 ו-3 (PCD4989g, OAK, IMvigor211; ClinicalTrials.gov IDs, NCT01375842, NCT02008227, NCT02302807).

החוקרים ביצעו חישובים של שיעור התגובה האובייקטיבי, ההישרדות הכללית ואירועי תופעות לוואי תוך ביצוע קורלציות לנתונים ממדדים פרמקוקינטים (PK). החוקרים ערכו סימולציות של PK באוכלוסייה במשטרים של 840 מ"ג כל שבועיים (q2w) ו-1,680 מ"ג כל 4 שבועות (q4w) והשוו עם המשטר המאושר של 1,200 מ"ג כל 3 שבועות (q3w) והמינון המוערך המקסימאי של 20 מ"ג לק"ג כל 3 שבועות maximum assessed doseי(MAD; 20 mg/kg q3w).

נתוני מחקר שלב 3 IMpassion130י(NCT02425891) שימשו לאימות של סימולציות ה-PK לטיפולים של 840 מ"ג אחת לשבועיים. נתוני הבטיחות שנאספו נותחו בחלוקה לתתי קבוצות עפ"י סוג החשיפה ועפ"י משקל גוף.

במחקר זה לא נמצאה יחסי חשיפה-תגובה שהובילו לשינויים מובהקים מבחינת בטיחות או יעילות הטיפול. החשיפות הצפויות עבור 840 מ"ג q2w ו-1,680 מ"ג q4w היו דומות ל-1,200 מ"ג q3w ולמינון MAD ותואמות לנתוני ה-PK שנצפו במחקר IMpassion130. הבטיחות שנצפתה הייתה דומה בין חולים עם Cmax מעל ומתחת ל Cmax החזוי ל-1,680 מ"ג q4w ובין חולים בשלושת רביעוני המשקל התחתונים ובשלושת רביעוני המשקל העליונים.

מחברי המחקר מסכמים כי משטרי אטזוליזומאב של 840 מ"ג q2w ו-1,680 מ"ג q4w צפויים להניב תוצאות יעילות ובטיחות דומה לאלו של משטר הטיפול הנוכחי המאושר של 1,200 מ"ג q3w. ממצאים אלו תומכים ביישום של משטרי טיפול אלטרנטיביים ומעניקים למטופלים גמישות רבה יותר.

מקור: 

Morrissey, Kari M., Mathilde Marchand, Hina Patel, Rong Zhang, Benjamin Wu, H. Phyllis Chan, Almut Mecke et al. "Alternative dosing regimens for atezolizumab: an example of model-informed drug development in the postmarketing setting." Cancer chemotherapy and pharmacology 84, no. 6 (2019): 1257-1267.

נושאים קשורים:  אטזוליזומאב,  סרטן,  מינונים,  מחקרים
תגובות